Tietoa sydämen vajaatoiminnasta

Sydämen vajaatoiminta on krooninen sairaus, josta kärsivät miljoonat potilaat maailmanlaajuisesti. Hoidon saatavuudesta huolimatta sairaalahoitoon joutuvien määrä ja kuolleisuus ovat edelleen suuria.

Mitä sydämen vajaatoiminta on?1,2

Sydämen tehtävä on pumpata veren mukana happea ja ravintoaineita kehon kaikille soluille sekä poistaa kuona-aineita verenkierron kautta.

Sydämen vajaatoiminnasta kärsivä sydämen pumppausteho on heikentynyt, eikä sydän pumppaa riittävästi verta kehon tarpeisiin.

Sydän yrittää kompensoida vajaatoimintaa seuraavilla tavoilla:

Suurenemalla
Sydämen kammiot laajenevat ja venyvät, kun sydän yrittää lisätä pumpattavan veren määrää voimakkaampien supistusten avulla. Tämä saattaa aiheuttaa nesteen kertymistä kehoon ja verentungosta keuhkoissa, sekä saada aikaan epäsäännöllisen sykkeen.

Pumppaamalla nopeammin
Alussa sydän pystyy nopeampien lyöntien ansiosta pumppaamaan enemmän verta. Pidemmällä aikavälillä lyöntien kiihtyminen kuitenkin heikentää sydäntä edelleen.

Kasvattamalla lihasmassaa
Kun sydämen solut supistuvat voimakkaammin, sydämen lihasmassa kasvaa ja sydän pystyy pumppaamaan verta tehokkaammin. Ajan myötä tämä kuitenkin heikentää sydäntä.

Sydämen vajaatoiminnan syyt 1,2

Useimmiten sydämen vajaatoiminnan syynä on sydänlihaksen vaurioituminen esimerkiksi sydänkohtauksen tai sydänlihassairauden seurauksena.
Muita syitä voivat olla synnynnäinen sydänvika, sydänlihaksen virustulehdukset, poikkeava sydänrytmi ja syöpähoidot, kuten solunsalpaaja- eli sytostaattihoito.

Parhaassa tapauksessa riskitekijöitä, esimerkiksi korkeaa verenpainetta, diabetesta, lihavuutta, liikuntaa, ravintoa, kolesterolitasoa ja tupakointia, voitaisiin hallita ajoissa ja sitä kautta ehkäistä sydämen vajaatoiminnan syntymistä.

Tietoa sydämen vajaatoiminnasta

Sydämen vajaatoimintaa sairastaa 25 miljoonaa potilasta maailmanlaajuisesti.1

Yli 65-vuotiaat
Sydämen vajaatoiminta on merkittävä sairaalahoitoon joutumisen syy yli 65-vuotiailla potilailla.3

5-10
Sydämen vajaatoimintaa sairastavat potilaat ovat sairaalassa noin 5-10 vuorokautta asuinmaasta riippuen.3

25 % potilaista
25 % potilaista palaa sairaalaan tilan huonontumisen takia kuukauden kuluttua sairaalasta kotiutumisesta.3,4

46 %
Sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden määrän odotetaan nousevan 46 prosenttiailla vuosien 2012 ja 2030 välillä; samalla sairauden hoitokustannukset kaksinkertaistuvat.5

Sydämen vajaatoiminnan oireet

Sydämen vajaatoiminnan diagnosointi on edelleen haastavaa, sillä oireet ovat epäspesifisiä ja potilaat ovat sairauden alkuvaiheissa oireettomia.2  

Hengenahdistus
Turvotus (säärissä, vatsassa, nilkoissa ja jalkaterissä)
Väsymys
Kohonnut syke
Krooninen yskä
Rajoittunut liikkuvuus
Sekavuus
Pahoinvointi
Heikentynyt ruokahalu


Sydämen vajaatoiminnan luokitukset

New York Heart Associationin (NYHA) -liiton laatiman järjestelmän avulla lääkärit voivat luokitella vajaatoimintaa sairastavat potilaat oireiden vakavuuden perusteella neljään luokkaan: I, II, III ja IV2. Mitä korkeampaan luokkaan potilas kuuluu, sitä enemmän vajaatoiminta rajoittaa hänen päivittäisiä toimintojaan ja sitä vakavammasta sairaudesta on kyse. 1


Luokka I
(Ei oireita)
Suorituskyky ei ole rajoittunut. Tavallinen rasitus ei aiheuta poikkeavaa hengästymistä, väsymystä. Kuvaketta klikkaamalla saat lisätietoja.

Luokka II 
(Lievä oireita) 
Suorituskyky on hieman rajoittunut. Kuvaketta klikkaamalla saat lisätietoja.

Luokka III 
(Kohtalaisia oireita) 
Suorituskyky on merkittävästi rajoittunut.
Kuvaketta klikkaamalla saat lisätietoja 

Luokka IV 
(Vakavia oireita) 
Kaikki fyysinen toiminta aiheuttaa oireita.
Kuvaketta klikkaamalla saat lisätietoja

Lisätietoja sydämen vajaatoiminnan diagnosoinnista ja sairauden hallinnasta

Lähettämällä yhteystietosi saat lisätietoja NT-proBNP-testistä:

1: Yancy, et al. (2013). 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on practice guidelines. Circulation,128(16):1810-52, 11. 2:  Käypä hoito -suositus: Sydämen vajaatoiminta. Duodecim 2017. 3. Braunwald E, Libby P. Braunwald’s heart disease : a textbook of cardiovascular medicine 8th ed. Philadelpia: Saunders Elsevier; 2008. 4. Eriksson H. Heart failure: a growing public health problem. J Int Med1995;237:135-41. 5. Ho KK, Pinsky JL, Kannel WB, Levy D. The epidemiology of heart failure:the Framingham Study. J Am Coll Cardiol 1993;22:6A-13A. 6. Cowie MR, Mosterd A, Wood DA, Deckers JW, Poole-Wilson PA, SuttonGC, et al. The epidemiology of heart failure. Eur Heart J 1997;18:208-25. 7. Schaufelberger M, Swedberg K, Koster M, Rosen M, Rosengren A. Decreasingone-year mortality and hospitalization rates for heart failure in Sweden;Data from the Swedish Hospital Discharge Registry 1988 to 2000. Eur HeartJ 2004;25:300-7. 8. Swedberg K, Cleland J, Dargie H, Drexler H, Follath F, Komajda M, et al.Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure: executive summary (update 2005): The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2005;26:1115-40.